امروز: چهارشنبه 30 آبان 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری

مبانی نظری و پیشینه تحلیل فضایی- مکانی فضای سبز شهری دسته: جغرافیا
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 107 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 42

مبانی نظری و پیشینه تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری

قیمت فایل فقط 24,200 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1: پیشینه تحقیق................................................................................................................................................................... 11

2-2: انواع فضاهای سبز شهری................................................................................................................................................ 15

2-2-1: فضاهای سبز عمومی................................................................................................................................................... 15

2-2-2: فضاهای سبز نیمه عمومی........................................................................................................................................... 15

2-2-3: فضاهای سبز خیابانی................................................................................................................................................... 15

2-2-4: فضاهای سبز خصوصی............................................................................................................................................... 15

2-3: تقسیم بندی فضاهای سبز............................................................................................................................................... 15

2-3-1: پارک........................................................................................................................................................................... 16

2-3-1-1: طبقه بندی پارکها بر اساس هویت.......................................................................................................................... 16

2-3-1-2: طبقه بندی پارکها براساس اهمیت، مقیاس و حوزه نفوذ..................................................................................... 16

2-3-1-2-1: انواع پارکهای شهری در مقیاس واحد همسایگی............................................................................................. 17

2-3-1-2-2: پارک شهری در مقیاس محله............................................................................................................................ 17

2-3-1-2-3: پارک شهری در مقیاس ناحیه........................................................................................................................... 17

2-3-1-2-4: پارک شهری در مقیاس منطقه.......................................................................................................................... 17

2-3-1-2-5: پارک فراشهری (پارکهای بسیار بزرگ)............................................................................................................ 17

2-3-2: باغ ها............................................................................................................................................................................ 18

2-3-3: فضای سبز خطی......................................................................................................................................................... 18

2-3-3-1: کمربندهای سبز..................................................................................................................................................... 18

2-3-3-2: فضای سبز معابر.................................................................................................................................................... 18

2-3-3-2-1: میادین................................................................................................................................................................ 18

2-3-3-2-2: فضای سبز گذرگاهها........................................................................................................................................ 18

2-3-4: فضای سبز عمودی...................................................................................................................................................... 19

2-3-4-1: بام های سبز........................................................................................................................................................... 19

2-3-4-2: دیواره های سبز..................................................................................................................................................... 19

2-4: تاریخچه فضای سبز در جهان........................................................................................................................................... 20

2-5: تاریخچه فضای سبز در ایران............................................................................................................................................ 22

2-6: اهمیت،ضرورت و نقش های فضای سبز شهری.............................................................................................................. 24

2-6-1: اهمیت فضای سبز در زندگی شهری........................................................................................................................... 24

2-6-2: نقش فضای سبز بر اقلیم شهری................................................................................................................................... 26

2-6-3: نقش فضای سبز از بعد شهرسازی................................................................................................................................ 26

2-7: معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری.................................................................................................................... 27

2-7-1: سرانه ها و استانداردهای فضای سبز شهری................................................................................................................ 27

2-8: معیارهای محیطی فضای سبز شهری............................................................................................................................... 30

2-9: معیارهای مکانیابی فضای سبز شهری............................................................................................................................. 30

2-10: مکان شناسی فضای سبز.............................................................................................................................................. 31

2-11: عوامل موثر در طراحی فضای سبز................................................................................................................................. 37

2-11-1: نیازهای بیولوژیکی................................................................................................................................................... 37

2-12: اثرات فضاهای سبز در بهبود شرایط محیط زیستی........................................................................................................ 38

2-12-1: اثرات فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی............................................................................................................... 39

2-12-2: اثرات تفرجگاهی فضای سبز.................................................................................................................................. 40

2-13: ضوابط معماری انواع فضاهای سبز شهری................................................................................................................... 40

2-13-1: ضوابط طراحی خطی.............................................................................................................................................. 40

2-13-2: ضوابط ایجاد فضاهای سبز بر حسب اقلیم منطقه..................................................................................................... 42

2-13-3: ضوابط مربوط به آب در فضاهای سبز..................................................................................................................... 42

2-13-4: ساختمانها و تأسیسات موردنیاز فضاهای سبز شهری................................................................................................. 43

قیمت فایل فقط 24,200 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه تحلیل فضایی مکانی فضای سبز شهری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر